محصولات
سبد خرید

چاقوی همه کاره

چاقوی همه کاره

مدل: Evolution Wood 10 برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل 10 Evo Wood (کد 2380163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 11 کاربرد در قالب 7 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن ک..
530,000 تومان
مدل: Evolution Wood 14 برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل 14 Evo Wood (کد 2390163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 12 کاربرد در قالب 8 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن ک..
660,000 تومان
مدل: 17 Victorinox - Evo Wood برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل Evo Wood 17 (کد 2391163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن ک..
710,000 تومان
مدل: Evo Wood 81 برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل Evolution Wood 81 (کد 0642163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 5 کاربرد در قالب 4 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است ..
440,000 تومان
مدل: Nail Clip Wood 580 برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل Nail Clip Wood 580 (کد 06463B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 6 کاربرد در قالب 5 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است و..
470,000 تومان
مدل: Classic Limited Edition 2017 برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل Classic Limited Edition، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 7 کاربرد در قالب 6 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است و در ضمن ..
260,000 تومان
مدل: My First Victorinox برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل My First Victorinox (کد 2373T5)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 9 کاربرد در قالب 6 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از و..
300,000 تومان
مدل: My First Victorinox/Blue برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل My First Victorinox (کد 2373T2)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 9 کاربرد در قالب 6 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از و..
300,000 تومان
مدل: SwissCard Lite برند: Victorinox
معرفی محصول کیت ابزار ویکتورینوکس مدل Swiss Card (کد 7333T3B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این کیت ابزار با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار ..
410,000 تومان
مدل: SwissCard Lite برند: Victorinox
معرفی محصول کیت ابزار ویکتورینوکس مدل Swiss Card (کد 7322T2B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این کیت ابزار با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار ..
410,000 تومان
مدل: SwissCard برند: Victorinox
معرفی محصول کیت ابزار ویکتورینوکس مدل Swiss Card (کد 7300TB1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این کیت ابزار با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار ا..
410,000 تومان
مدل: belt pouch with pocket clip برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل belt pouch with pocket clip (کد 4052131)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 5 تا 8 لایه باشد. جنس این کیف از چرم طبیعی بوده که در مقاب..
260,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch 2-4 Layers برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل  Leather Belt Pouch 2-4 Layers (کد4052031)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 2 تا 4 لایه باشد.  جنس این کیف از چرم طبیعی بو..
260,000 تومان
مدل: Black Leather Pouch with Hook برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل  Leather Belt Pouch 5-4 Layers (کد4052031)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 5 تا 8 لایه باشد.  جنس این کیف از چرم طبیعی بو..
260,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch Black برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل belt pouch with pocket clip (کد405203)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده که مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 2 تا 4 لایه باشد. جنس این کیف از چرم طبیعی بوده که در مقابل ..
210,000 تومان
مدل: Synthetic Leather Pouch for Lockblade Knife برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Synthetic Leather Pouch (کد 404823)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس در سایز بزرگ و ضامن دار نیز باشد. جنس این کیف از چرم م..
260,000 تومان
مدل: Synthetic Leather Pouch for Lockblade Knife برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Synthetic Leather Pouch (کد 404821)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس در سایز بزرگ و ضامن دار نیز باشد. جنس این کیف از چرم مصنوعی..
260,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch 2-3 Layers برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی شکاری ویکتورینوکس مدل Leather Belt Pouch 2-3 Layers (کد 40547)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 2 تا 3 لایه باشد. معرفی برند کمپانی "ویکت..
210,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch 4-6 Layers برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی شکاری ویکتورینوکس مدل Leather Belt Pouch 4-6 Layers (کد 40548)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 4 تا 6 لایه باشد. معرفی برند کمپانی "ویکت..
210,000 تومان
مدل: Leather Imitation Belt Pouch برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی کوچک ویکتورینوکس مدل Leather Imitation Belt Pouch (کد 404801)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس باشد. جنس این کیف از چرم مصنوعی بوده و در پشت، دارای ب..
260,000 تومان
مدل: Red Leather Pouch with Push Button برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Red Leather Pouch with Push Button (کد 405201)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس 2 تا 4 لایه باشد. جنس این کیف از چرم طبیعی ..
200,000 تومان
مدل: Red Leather Pouch with Push Button برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Red Leather Pouch with Push Button (کد 405211)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس5 تا 8 لایه باشد. جنس این کیف از چرم طبیعی بوده ک..
200,000 تومان
مدل: Nylon Belt Pouch برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Nylon Belt Pouch (کد 408224)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای همه کاره ویکتورینوکس باشد. جنس این کیف از نایلون محکم و مقاوم بوده و به سادگی پاره و پوس..
150,000 تومان
مدل: Synthetic Leather Pouch برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Synthetic Leather Pouch (کد 404813)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس باشد. جنس این کیف از چرم مصنوعی بوده و در پشت، دارای بند کمری قا..
200,000 تومان
مدل: Synthetic Leather Pouch برند: Victorinox
معرفی محصول کیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Synthetic Leather Pouch (کد 404811)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس باشد. جنس این کیف از چرم مصنوعی بوده و در پشت، دارای بند کمری قا..
260,000 تومان
مدل: Nail Clip 582 برند: Victorinox
معرفی محصول ناخن گیر ویکتورینوکس مدل Nail Clip 582 (کد 06453B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 4 کاربرد در قالب 4 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این محصول از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است و در ضمن جنس..
210,000 تومان
آویز بنفش مدل Victorinox - Neck Strap with Snap-Hook
نا موجود
مدل: Neck Strap with Snap-Hook برند: Victorinox
معرفی محصول آویز بنفش با لوگوی ویکتورینوکس مدل Neck Strap with Snap-Hook (کد 41879503)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری از انواع چاقوهای همه کاره ویکتورینوکس در اطراف گردن باشد. این محصول دارای بندی از جنس نایلون، ..
30,000 تومان
آویز قرمز مدل Victorinox - Neck Strap with Snap-Hook
نا موجود
مدل: Neck Strap with Snap-Hook برند: Victorinox
معرفی محصول آویز قرمز با لوگوی ویکتورینوکس مدل Neck Strap with Snap-Hook (کد 41879)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری از انواع چاقوهای همه کاره ویکتورینوکس در اطراف گردن باشد. این محصول دارای بندی از جنس نایلون، قلا..
30,000 تومان
چاقو 10 کاره مدل Victorinox - Recruit
نا موجود
مدل: Recruit برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل Recruit (کد 02503B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 10 کاربرد در قالب 7 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است و در ضمن جن..
130,000 تومان
چاقو 12 کاره مدل Victorinox - Spartan
نا موجود
مدل: Spartan برند: Victorinox
معرفی محصول چاقوی ویکتورینوکس مدل Spartan (کد 136033B1) ، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 12 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ..
180,000 تومان
نمايش 1 تا 30 از 50 (2 صفحه)