محصولات
سبد خرید

ماسک فیلتردار

ماسک فیلتردار

مدل: Classy برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Classy، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از..
300,000 تومان
مدل: Dots برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Dots، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
300,000 تومان
مدل: Fame برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Fame، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
300,000 تومان
مدل: Good Vibes برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Good Vibes، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف..
300,000 تومان
مدل: Lola برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Lola، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
300,000 تومان
مدل: Magnum برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Magnum، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از..
300,000 تومان
مدل: Manglar برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Manglar، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، ا..
300,000 تومان
مدل: Race برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Race، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
300,000 تومان
مدل: Spot برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Spot، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
300,000 تومان
مدل: Squared برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Squared ، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، ..
300,000 تومان
مدل: Tile برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Tile، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
300,000 تومان
مدل: Urban Black برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Urban Black، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصر..
300,000 تومان
مدل: Xtreme Wdx برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Xtreme Wdx، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف..
300,000 تومان
فیلتر ماسک مدل Airinum - Urban Breathing
نا موجود
مدل: Urban Breathing Filter برند: Airinum
معرفی محصولفیلتر ماسک ایرنیوم مدل Urban Breathing محصولی مناسب استفاده در ماسک های کمپانی ایرنیوم می باشد که این ماسک ها دارای دو عدد فیلتر در هر بسته با قابلیت استفاده 100 ساعت می باشند و در صورت استفاده از هر دوی این فیلترها نیز می توان به صورت جداگانه، آن ها را خریداری و به راحتی تع..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Black Tie
نا موجود
مدل: Black Tie برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Black Tie، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف،..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - California
نا موجود
مدل: California برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل California، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Crossing
نا موجود
مدل: Crossing برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Crossing، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، ..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Discolored
نا موجود
مدل: Discolored برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Discolored، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Fck
نا موجود
مدل: Fck برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Fck، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از تن..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Mish
نا موجود
مدل: Mish برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Mish، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Smile
نا موجود
مدل: Smile برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Smile، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Sportive
نا موجود
مدل: Sportive برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Sportive، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، ..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Spray
نا موجود
مدل: Spray برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Spray، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Tropical
نا موجود
مدل: Tropical برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Tropical، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، ..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Tye Die
نا موجود
مدل: Tye Die برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Tye Die، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، ا..
ماسک پارچه‌ای Wind X-treme - Wild
نا موجود
مدل: Wild برند: Wind X-treme
معرفی محصولماسک پارچه‌ای Wind X-treme مدل Wild، یکی از پرکاربردترین ماسک‌های تنفسی است که در پیشگیری از ابتلا و انتشار انواع ویروس و باکتری‌ها نقش گسترده‌ای پیدا کرده است. ماسک‌های پارچه‌ای علاوه‌بر داشتن هزینه کم‌تر نسبت به ماسک‌های یک بار مصرف، از ت..
ماسک فیلتردار مدل Airinum - M90 Winter
نا موجود
مدل: M90 Winter برند: Airinum
معرفی محصولماسک فیلتردار ایرنیوم مدل M90 Winter، محصولی مناسب برای استفاده در زمان آلودگی هوا، تفریحات طبیعت گردی، دوچرخه سواری، موتور سواری و ... می باشد. آلودگی هوا اثرات مخربی بر روی سیستم تنفسی، مغز و قلب انسان داشته، به همین دلیل استفاده از این ماسک توصیه می شود. هم..
ماسک فیلتردار مدل Airinum - S/S Blue
نا موجود
مدل: S/S Blue برند: Airinum
معرفی محصولماسک فیلتردار ایرنیوم مدل S/S Blue، محصولی مناسب برای استفاده در زمان آلودگی هوا، تفریحات طبیعت گردی، دوچرخه سواری، موتور سواری و ... می باشد. آلودگی هوا اثرات مخربی بر روی سیستم تنفسی، مغز و قلب انسان داشته، به همین دلیل استفاده از این ماسک توصیه می شود. همچن..
ماسک فیلتردار مدل Airinum - S/S Grey
نا موجود
مدل: S/S Grey برند: Airinum
معرفی محصولماسک فیلتردار ایرنیوم مدل S/S Grey، محصولی مناسب برای استفاده در زمان آلودگی هوا، تفریحات طبیعت گردی، دوچرخه سواری، موتور سواری و ... می باشد. آلودگی هوا اثرات مخربی بر روی سیستم تنفسی، مغز و قلب انسان داشته، به همین دلیل استفاده از این ماسک توصیه می شود. همچن..
ماسک فیلتردار مدل Airinum - Urban Air Mask 1.0 Dots Graphite
نا موجود
مدل: Urban Air Mask 1.0 Dots Graphite برند: Airinum
معرفی محصولماسک فیلتردار ایرنیوم مدل Urban Air Mask 1.0 Dots Graphite، محصولی مناسب برای استفاده در زمان آلودگی هوا، تفریحات طبیعت گردی، دوچرخه سواری، موتور سواری و ... می باشد. آلودگی هوا اثرات مخربی بر روی سیستم تنفسی، مغز و قلب انسان داشته، به همین دلیل استفاده از&nbs..
نمايش 1 تا 30 از 35 (2 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام

ایمیل*

موبایل*

توضیحات