محصولات
سبد خرید

چاقوی همه کاره

چاقوی همه کاره

مدل: Evolution Wood 10 برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل 10 Evo Wood (کد 2380163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 11 کاربرد در قالب 7 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن ک..
530,000 تومان
مدل: Evolution Wood 14 برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل 14 Evo Wood (کد 2390163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 12 کاربرد در قالب 8 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن ک..
660,000 تومان
مدل: 17 Victorinox - Evo Wood برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل Evo Wood 17 (کد 2391163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن ک..
710,000 تومان
مدل: Evo Wood 81 برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل Evolution Wood 81 (کد 0642163B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 5 کاربرد در قالب 4 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است ..
440,000 تومان
مدل: Nail Clip Wood 580 برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل Nail Clip Wood 580 (کد 06463B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 6 کاربرد در قالب 5 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است و..
470,000 تومان
مدل: Classic Limited Edition 2017 برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل Classic Limited Edition، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 7 کاربرد در قالب 6 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار است و در ضمن ..
260,000 تومان
مدل: My First Victorinox برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل My First Victorinox (کد 2373T5)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 9 کاربرد در قالب 6 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از و..
300,000 تومان
مدل: My First Victorinox/Blue برند: Victorinox
معرفی محصولچاقوی ویکتورینوکس مدل My First Victorinox (کد 2373T2)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 9 کاربرد در قالب 6 ابزار می باشد که به طور کامل جمع شده و در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این چاقوی همه کاره با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از و..
300,000 تومان
مدل: SwissCard Lite برند: Victorinox
معرفی محصولکیت ابزار ویکتورینوکس مدل Swiss Card (کد 7333T3B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این کیت ابزار با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار ..
410,000 تومان
مدل: SwissCard Lite برند: Victorinox
معرفی محصولکیت ابزار ویکتورینوکس مدل Swiss Card (کد 7322T2B1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این کیت ابزار با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار ..
410,000 تومان
مدل: SwissCard برند: Victorinox
معرفی محصولکیت ابزار ویکتورینوکس مدل Swiss Card (کد 7300TB1)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و دارای 13 کاربرد در قالب 9 ابزار می باشد که در ابعاد کوچک بسته بندی می شود. این کیت ابزار با وجود داشتن تعداد زیادی ابزار ، از وزن کم و ابعاد کوچکی برخوردار ا..
410,000 تومان
مدل: belt pouch with pocket clip برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی ویکتورینوکس مدل belt pouch with pocket clip (کد 4052131)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 5 تا 8 لایه باشد. جنس این کیف از چرم طبیعی بوده که در مقاب..
260,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch 2-4 Layers برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی ویکتورینوکس مدل  Leather Belt Pouch 2-4 Layers (کد4052031)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 2 تا 4 لایه باشد.  جنس این کیف از چرم طبیعی بو..
260,000 تومان
مدل: Black Leather Pouch with Hook برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی ویکتورینوکس مدل  Leather Belt Pouch 5-4 Layers (کد4052031)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 5 تا 8 لایه باشد.  جنس این کیف از چرم طبیعی بو..
260,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch Black برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی ویکتورینوکس مدل belt pouch with pocket clip (کد405203)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده که مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 2 تا 4 لایه باشد. جنس این کیف از چرم طبیعی بوده که در مقابل ..
210,000 تومان
مدل: Synthetic Leather Pouch for Lockblade Knife برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Synthetic Leather Pouch (کد 404823)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس در سایز بزرگ و ضامن دار نیز باشد. جنس این کیف از چرم م..
260,000 تومان
مدل: Synthetic Leather Pouch for Lockblade Knife برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی ویکتورینوکس مدل Synthetic Leather Pouch (کد 404821)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای جیبی ویکتورینوکس در سایز بزرگ و ضامن دار نیز باشد. جنس این کیف از چرم مصنوعی..
260,000 تومان
مدل: Leather Belt Pouch 2-3 Layers برند: Victorinox
معرفی محصولکیف چاقوی شکاری ویکتورینوکس مدل Leather Belt Pouch 2-3 Layers (کد 40547)، محصولی منحصر به فرد از بهترین برند تولیدکننده چاقوهای همه کاره در جهان است و به گونه ای طراحی شده تا مناسب نگهداری و محافظت از انواع چاقوهای شکاری ویکتورینوکس 2 تا 3 لایه باشد.معرفی برندکمپانی "ویکت..
210,000 تومان